Hållbarhet

B Corp är en internationell, icke-vinstdriven certifiering där företag tvingas förändra sitt förhållningssätt till omvärlden och utan att göra avkall på vinst använda sin kommersiella plattform och fokusera på B Corps fyra grundpelare: ledning, socialt engagemang, medarbetare och miljö.

”Vi ska inte nödvändigtvis vara bäst i världen men vi ska vara bäst för världen.”

B-Corp

Kraft Group där Lenhud ingår är sedan 2018 B Corp-certifierade och är därmed det första företaget i Sverige inom skönhetsbranschen att erhålla denna certifiering. Vi har också inlett ett arbete för att bli CO2-neutrala till 2030, helt i enlighet med Parisavtalet.

Sedan flera år stödjer Kraft Group BeeUrban, Look Good Feel Better och Hundstallet. Sedan 2019 har även Naturarvet och Help at Hand tillkommit.

Dessa 5 organisationer får regelbundet ekonomiskt bidrag från Kraft Group. De bidragen är i sin tur genererade från olika kampanjer, tävlingar eller annan non-profit-försäljning.

Ett exempel på non-profit-försäljning är att alla intäkter av sålda påsar från våra varumärken oavkortat går till någon av dessa organisationer. Men det finns också personliga engagemang inom ramen för vårt välgörenhetsarbete. Tex har vi medarbetare som, utan ersättning, sitter med i styrelser för välgörenhet.

Image
Image
Image
Image
Image